پایگاه خبری تحلیلی فانوس

راز حمله کوبنده جادوگر به عادل!

راز حمله کوبنده جادوگر به عادل!

در شرایطی که حتی دیگر محمد مایلی کهن هم رمقی برای انتقاد ندارد و خیلی دیر به دیر سعی می کند از فوتبال حرف بزند؛ علی کریمی تنها کسی است که علم انتقاد در دست دارد.
پر بحث ها
ارز و سکه