آخرین اخبار ایران و جهان در پایگاه خبری تحلیلی فانوس

ساخت زیست‌حسگرهای کاربردی در حوزه پزشکی و سلامت
توسط محققان دانشگاهی صورت گرفت

ساخت زیست‌حسگرهای کاربردی در حوزه پزشکی و سلامت

محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر زیست حسگرهایی کاربردی در حوزه سلامت و صنعت پزشکی (پیشگیری و تشخیص) ساختند؛ این محصول در زمینه ابزارهای الکترونیکی پوشیدنی هوشمند مثل حسگرهای الکترونیکی پوشیدنی کاربرد دارد.