پایگاه خبری تحلیلی فانوس

حقوق شهروندی و اعمال سلیقه یا قانون

حقوق شهروندی و اعمال سلیقه یا قانون

انسان در زندگی آزاد آفریده شده و این آزادی مورد تایید ادیان و مکاتب مختلف فکری قرار گرفته و قانون اساسی هر کشور و اسناد بین‌المللی در جهت تایید و تثبیت این حقوق تدوین و تصویب شده‌اند.
آخرین اخبار
ارز و سکه
پربازدیدها
حوادث