آخرین اخبار ایران و جهان در پایگاه خبری تحلیلی فانوس

یک پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و تحولات منطقه ای و جهانی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، اولویت هایی که دولت باید در تنظیم بودجه سال 98 مورد توجه قرار دهد می بایست با تاکید بر مدیریت هزینه‌ها و اولویت بندی مصارف ارزی صورت گیرد.
به گزارش فانوس، ‌روح الله عبادی در تعریف بودجه اظهار کرد: با توجه به تغییر و تحول های بسیار در خصوص مفهوم بودجه، تعریف جامعی که تمام مفاهیم مرتبط با آن را از گذشته تاکنون در بر بگیرد، مشکل است اما در یک تعریف از بودجه می توان بیان کرد که بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تنظیم می گردد و در آن پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی هایی است که منجر به نیل به سیاست ها و اهداف قانونی تعیین شده برای دولت در نظر گرفته شده، است.

 این پژوهشگر و کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اصول تنظیم بودجه عنوان کرد: سند بودجه در کشور به عنوان نقشه راه مالی دولت بر اساس قانون اساسی، اسناد بالادستی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و دیدگاه کارشناسان اقتصادی با توجه به شرایط زمانی دوره تدوین بودجه تنظیم می گردد. معمولا در بودجه ریزی دولتی توجه به پیش بینی بودجه به صورت یک برنامه جامع و کامل، پیش بینی منابع درآمدی و تامین اعتبار، توجه به اصول تنظیم بودجه به خصوص اصل احتیاط و اصل انعطاف پذیری و مطابقت این اصول با حسابداری دولتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

عبادی با تاکید بر لزوم دقیق بودن بودجه افزود: با توجه به محدویت منابع و نیازهای نامحدود در کشور، جهت نشان دادن مفهوم مالی هر برنامه، شناسایی منابع مورد نیاز اجرای هر برنامه، به دست آوردن شاخص ها و معیارهای مناسب جهت سنجش و کنترل و نظارت عملکردها و مقایسه آن ضروری است. هر چه بودجه دقیق تر تنظیم شده باشد، مسئولیت پاسخ گویی دولت بیشتر می گردد؛ به عبارت بهتر نظام بودجه ریزی هر کشور ارتباط مستقیم با مسئولیت پاسخگویی هر دولت دارد.

این مدرس دانشگاه با اشاره به بودجه ریزی عملیاتی بیان کرد: تدوین بودجه در کشور ایران براساس نظام بودجه‌ریزی عملیاتی صورت می گیرد. در این سازوکار براساس 3 اصل مهم شفافیت سازی، ارتقای بهره وری و افزایش اثربخشی برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه است و با توجه به دو شاخص صرفه جویی و اثربخشی تنظیم می گردد. در بودجه ریزی عملیاتی رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می‌دهد. بودجه نویسی عملیاتی بدان معنی است که با میزان مشخص مخارج انجام شده در هر برنامه، باید مجموعه مشخصی از هدف ها تأمین شود.

وی در توضیح اولویت های دولت در بودجه 98 اظهار کرد: همان طور که استحضار دارید با توجه به شرایط خاص کشور و تحولات منطقه ای و جهانی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، ‌اولویت هایی که دولت باید در تنظیم بودجه سال 98 مورد توجه قرار دهد با تاکید بر مدیریت هزینه ها و اولویت بندی مصارف ارزی باید صورت گیرد که توجه به پایداری وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم در مواجهه با شوک های بین‌المللی و تحریم و شرایط صادرات منابع نفتی و تامین منابع مالی دولت، صیانت و رونق تولید و اشتغال از طریق کاهش هزینه های جاری، تامین شرایط لازم جهت جذابیت سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد، پیش بینی منطقی درآمدهای مالیاتی، ‌استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد، تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و توجه به توزیع عادلانه درآمدها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: