پایگاه خبری تحلیلی فانوس

این شهر دوجین پروژه مسکوت دارد

این شهر دوجین پروژه مسکوت دارد

15‌ماه از حضور مدیریت جدید شهری در بهشت می‌گذرد و نتیجه فعالیت پنجمین شورای شهر تهران تاکنون سه شهردار و دو سرپرست برای تهران بوده است. آقای محمدعلی نجفی، نخستین شهردار اصلاح‌طلبان به علت ابتلا به بیماری استعفا کرد، آقای سیدمحمدعلی افشانی، دومین شهردار منتخب نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و از بهشت رفتنی شد.