پایگاه خبری تحلیلی فانوس

لعن و نفرین خدا شامل چه افرادی می‌شود؟

لعن و نفرین خدا شامل چه افرادی می‌شود؟

همانگونه که خداوند در قرآن‌کریم، به دست‌گیری و صله الرحم اشاره کرده‌است‌و بنده ‌خود‌ را مورد عنایت قرار می‌دهد، به همان میزان نیز فسق کنندگان صله ارحام را شماتت می‌کند.
کتاب تبتی مردگان منتشر شد

کتاب تبتی مردگان منتشر شد

کتاب «تبتی مردگان» شما را به شناختی تازه درباره نقاط اشتراک ادیان و نوع نگاه به مرگ و عالم پس از مرگ می‌رساند.
پرونده ویژه
پر بحث ها
ارز و سکه