پایگاه خبری تحلیلی فانوس

روستای «تنگ زرد»؛ مازندران جنوب‌

روستای «تنگ زرد»؛ مازندران جنوب‌

«تنگ زرد» روستایی سرسبز در دامنه کوه های غرب فاریاب و جنوب کلمه، همراه با انبوه نخلستانهای سرسبز و طبیعت بکر و دیدنی است که این نقطه را به فضایی دل انگیز برای سپری کردن یک روز تعطیل تبدیل کرده، طبیعتی بکر و سرسبز همراه با وجود گیاهان، سبزی ها و میوه های محلی از دیگر زیبایی ها و مواهب این روستای دیدنی است.
آسیب اصلی پژوهش از کجا می‌آید؟

آسیب اصلی پژوهش از کجا می‌آید؟

کارشناس مشاوره و راهنمایی مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند گفت: آسیب در پژوهش و مقاله نویسی از جایی آغاز می‌شود که به جای مساله‌یابی به مساله‌سازی توجه می‌شود.
ارز و سکه