پایگاه خبری تحلیلی فانوس

میرزاده: ضرورت تغییر شاخص‌های ارتقای اساتید برای مقابله با سرقت علمی
پایان‌نامه فروشی و اُفت شأن علمی کشور/۲

میرزاده: ضرورت تغییر شاخص‌های ارتقای اساتید برای مقابله با سرقت علمی

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که بخواهیم از روش غربی‌ها برای ارتقای اساتید استفاده کنیم سرقت علمی پایان نمی‌یابد، باید شاخص‌های ارتقای اساتید را تغییر دهیم حتی اگر شغل یا منافع برخی به خطر بیفتد.
افکار بد در شبکه رسانه‌ای کشور غالب است

افکار بد در شبکه رسانه‌ای کشور غالب است

«نمی‌توان گفت همه رسانه‌ها تخریب‌گر یا متملق هستند بلکه باید گفت بخشی از رسانه‌ها این‌طورند یا غلو می‌کنند. بعضی وقت‌ها غلو مثبت یا منفی است. در واقع مهمترین نقش رسانه‌ها، بخشی از ملت‌سازی و جامعه‌سازی است و هدایت جامعه را رسانه باید بداند.» این صحبت‌ها در سومین نشست «رسانه، افکار عمومی و بازنمایی رویداد» عنوان شده است.
پر بحث ها
ارز و سکه