پایگاه خبری تحلیلی فانوس

شرایط بیمه تامین اجتماعی برای زنان خانه دار چیست؟

شرایط بیمه تامین اجتماعی برای زنان خانه دار چیست؟

سازمان تامین اجتماعی به منظور گسترش و توسعه بیمه به آحاد افراد جامعه، زنان خانه دار را بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داده است تا این گروه از جامعه بتوانند با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی مربوطه بهره‌مند شوند.
پر بحث ها
ارز و سکه