پایگاه خبری تحلیلی فانوس

استانداردسازی موتور خانه‌ها، شرط صدور مجوز پایان کار ساختمانها در تهران

استانداردسازی موتور خانه‌ها، شرط صدور مجوز پایان کار ساختمانها در تهران

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به این که ۵۰ هزار ساختمان بزرگ مقیاس اداری آموزشی وخدماتی در تهران داریم، گفت: براساس مصوبه کارگروه کاهش الودگی هوای استان تهران صدور مجوز پایان کار ساختمان‌های جدید الاحداث منوط به اخذ گواهی استاندارد موتورخانه‌ها شد.
ارز و سکه