آخرین اخبار ایران و جهان در پایگاه خبری تحلیلی فانوس

هادی برغمدی در مصاحبه با فانوس تشریح می‌کند:

ماهیت و جایگاه ارزیابی تأثیرات اجتماعی در جامعه امروز

جهاد دانشگاهی به منظور گسترش ظرفیت پژوهشی خود در حوزه جامعه‌شناسی، در دی ماه سال 1397 اقدام به تأسیس «مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی نمود. دکتر «هادی برغمدی»، مدیر این مرکز در مصاحبه با فانوس، از چیستی ارزیابی تأثیرات و جایگاه آن در جامعه امروز سخن می‌گوید.
اجتماعی
فرهنگ
ورزشی
اقتصادی
سیاسی- بین الملل
حوادث
تصویر روز